Zoute Logo

JURIDISCHE MEDEDELING

ZOUTE EXCLUSIVE

Uitgever

Uitgever van de site.

Identiteit :  Zoute Exclusive VOF
Adres :  Pijnbomenweg 10b, 1180 Ukkel
Telefoon :  +32 478 87 70 75
Email :  [email protected]
BTW-nummer :  BE – 0748 850 391

Lieve Keusters
BIV erkend vastgoedmakelaar – bemiddelaar België
BIV-nummer 502850
Lid CIB
 
Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16 B
1000 Brussel
 
Onderworpen aan de deontologische code BIV 
 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële
borgstelling:
Belgium, AXA verzekeringen Concordia, Polisnummer 730390161 161.

Beleid

Beleid betreffende de gegevens verzameld op deze website.

ZOUTE EXCLUSIVE is de verantwoordelijke voor het behandelen van de gegevens die op deze website zijn verzameld. U kan ons contacteren op het adres [email protected] voor al uw vragen aangaande dit privacybeleid.

Aard van de verzamelde gegevens.
Tijdens de navigatie bewaart onze server (gehost bij LWS.FR) de logs. Dit bestaat voornamelijk uit het ophalen van uw IP-adres en de geschiedenis van uw verzoeken (zoals bijvoorbeeld een paginabezoek).
Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens opvragen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier of door het registratieformulier voor de nieuwsbrief in te vullen.

Reden voor het verzamelen van de gegevens.
Serverlogboeken hebben tot doel om inbraakpogingen en anomalieën te detecteren, en om de veiligheid van het computersysteem te garanderen.

De informatie die de gebruiker ingeeft via het contactformulier of door het invullen van het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief, wordt alleen gebruikt om de vraag van de gebruiker te beantwoorden. Wanneer het verzoek commercieel is en met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, kunnen de persoonsgegevens ook worden gebruikt voor het verzenden van mailings omtrent onderwerpen die verband houden met het bedrijf (nieuwe diensten, deelname aan evenementen, …). Persoonlijke gegevens worden alleen voor deze doeleinden aangewend.

Wie behandelt de verzamelde gegevens?
DIREXION (site management bedrijf, onderaannemer) en LWS.FR (hostingbedrijf, onderaannemer) zijn de ontvangers van de serverlogs voor het hierboven beschreven doel. Toegang tot het logboeksysteem is volledig veilig en ingelijst. LWS.FR is een onderaannemer en garandeert dat alle technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de gegevens te beschermen, zoals vereist door de Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) die Richtlijn 95/46 / EG vervangt.

ZOUTE EXCLUSIVE is de ontvanger van de informatie die verzameld is via het contactformulier of het formulier in de nieuwsbrief voor de hierboven beschreven doeleinden.

Toestemming van de gebruikers.
Elke gebruiker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik dat van zijn persoonlijke gegevens kan worden gemaakt op het moment dat hij deze verstrekt en zoals beschreven in dit privacybeleid.

Houdbaarheid gegevens.
De serverlogboeken worden gedurende een periode van 24 maanden opgeslagen.

De gegevens verzameld via het contactformulier van deze site worden voor een periode van 3 jaar bewaard. De gegevens van het formulier in de nieuwsbrief blijven behouden totdat de klant besluit zich af te melden voor het versturen van nieuwsbrieven. Een afmeldlink wordt systematisch in elke e-mail aangeboden.

Rechten van de betrokken personen.
In overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR), hebben gebruikers de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die ZOUTE EXCLUSIVE over hen verzamelt:
Recht van toegang
Recht op rectificatie
Recht op annulering (recht om te worden vergeten)
Recht op beperking
Recht op overdraagbaarheid

Voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten kunnen de gebruikers een e-mail sturen naar [email protected] met het doel van hun verzoek. ZOUTE EXCLUSIVE verbindt zich ertoe om binnen 15 werkdagen op dit verzoek te reageren.
Om veiligheidsredenen zal ZOUTE EXCLUSIVE voor elke toepassing die verband houdt met deze rechten, de identiteit verifiëren van de persoon die de aanvraag indient. ZOUTE EXCLUSIVE reageert alleen na een positieve identificatie op het verzoek.

Bevoegde autoriteiten voor de bescherming van de privacy.
Privacy commissie
Persstraat 35 te 1000 Brussel (BE)
Telefoon-nummer: +32 2 274 48 00
https://www.privacycommission.be
[email protected]